תורת הקבוצות

 • שאלה: רמת קושי: 1

  בכיתה של אליס כל תלמיד משתתף לפחות באחד מהחוגים הבאים: אנגלית ודרמה. בכיתה הזאת יש `30` תלמידים, `20` מהם לומדים אנגלית, ו-`15` לומדים דרמה. כמה תלמידים לומדים בשני החוגים?

  נושאים:
  תורת הקבוצות
 • שאלה: רמת קושי: 2

  נתונים `50` מספרים טבעיים שונים בין `1` ל-`100`. ידוע כי אין בינם שני מספרים שסכומם שווה ל-`100`. האם נכון שאחד מהמספרים האלה חייב להיות ריבוע שלם?

 • שאלה: רמת קושי: 6

  מכשף זימן אליו `20` אבירים, שמתוכם `10` אלפים ו-`10` גמדים. המכשף רוצה לבחור מתוכם צוות שיבצע משימה סודית. על הצוות הזה להכיל כמויות שוות של אלפים וגמדים.

  כמה יש אפשרויות לצוות כזה? (שימו לב הוא לא יכול לבחור צוות ריק)