אחוזים

 • מה משתלם יותר? רמת קושי: 1

  מה משתלם יותר – לקבל הנחה של `20%`, או לקנות שובר מתנה השווי של `120%` מהמחיר שלו?

  נושאים:
  אריתמטיקה -> אחוזים
 • כפל מבצעים רמת קושי: 1

  מה משתלם יותר – לקבל הנחה של `15%` ואז הנחה של `5%`, או קודם לקבל הנחה של `5%`, ואז הנחה של `15%`?

  נושאים:
  אריתמטיקה -> אחוזים
 • שטח והיקף רמת קושי: 1

  בכמה אחוזים יגדל שטח של ריבוע אם היקפו יגדל ב-`10%`?

 • שאלה: רמת קושי: 1

  במשך שנה תפוחים התייקרו פעמיים ב-`50%` כל פעם, ולפני ראש השנה הם הוזלו ב-`50%`. מה המחיר החדש של קילו תפוחים, אם בתחילת השנה הם עלו `8` שקלים לקילו?

  נושאים:
  אריתמטיקה -> אחוזים
 • שאלה: רמת קושי: 1

  כל תלמיד בגימנַסיה יודע לפחות אחת משתי השפות העתיקות הבאות: לטינית או יוונית עתיקה. ידוע כי `85%` מכלל התלמידים יודעים לטינית, ו-`75%` יודעים יוונית. מהו האחוז של התלמידים שיודעים את שתי השפות האלו?

 • שאלה: רמת קושי: 1

  חברה "הבונה החרוץ" עוסקת באגירת מלאי עצים ביער קסום בקנדה. עמותה להגנת הטבע בשם "הנוקם הירוק" רוצה להגן על היער ומתנגדת לפעילותה של החברה. בעקבות כך מנכ"ל החברה טען הדבר הבא: "`99%` של העצים ביער הם עצי מייפל. בשנה הקרובה אנו הולכים לכרות עצי מייפל בלבד, וכתוצאה מכך אחוז עצי מייפל ביער בעוד שנה יהפוך להיות `98`. "

  כמה אחוזים של עצי היער מתכוונים לכרות הבונים החרוצים?