שברים

 • שאלה: רמת קושי: 3

  כיצד לחלק `7` תפוחים בין `12` ילדים שווה בשווה, אם אסור לחתוך כל תפוח ליותר מ-`5` חתיכות?

  מקורות:
 • שאלה: רמת קושי: 2

  סכומם של כמה מספרים שווה ל-`1`. האם יתכן כי סכום הריבועים שלהם קטן מעשירית?

  מקורות:
 • הלו"ז של שלומי רמת קושי: 1

  שלומי מקדיש `1/3` מזמנו למשחקים בטאבלט, `1/5` מזמנו ללימודים בבית ספר, `1/6` לצפיית סרטים, `1/70` לפתרון בעיות מתמטיות ו- `1/3`  לשינה.

  האם זה אפשרי לחיות ככה?

  נושאים:
  אריתמטיקה -> שברים
  מקורות:
 • חלוקת הגמלים (שאלה עתיקה) רמת קושי: 2

  לסוחר ערבי זקן היו שלושה בנים. הוא הוריש להם 17 גמלים, ובצוואתו ביקש כי הבן הבכור יקבל חצי מכמות הגמלים, הבן הבינוני יקבל שליש והצעיר תשיעית. הבנים לא הצליחו לחלק את הגמלים ביניהם כמו שנאמר בצוואה בלי לשחוט חלק מהגמלים - והם לא רצו לעשות את זה. אזי הם פנו לקאדי לעזרה.

  הקאדי הוסיף ל-17 הגמלים גמל אחד משלו ואת 18 הגמלים הוא חילק כך: הבן הבכור קיבל 9 גמלים שהם חצי מהכמות, הבן בינוני קיבל 6 גמלים שהם שליש מהכמות והבן הצעיר קיבל 2 גמלים שהם תשיעית מהכמות, בסך הכול חולקו 17 גמלים ואת הגמל המיותר החזירו לקאדי.

  האחים התפעלו מחכמתו של הקאדי והתחילו לחשוב: איך זה קרה שכל אחד קיבל אפילו יותר ממה שהוא היה חייב לקבל לפי ההצוואה?