לוגיקה

 • שאלה: רמת קושי: 1

  חייל מרושל בשם שלומי בורח כשהוא רואה את הרס"ר או את מפקד הבסיס. שלומי עובר ברחבה ורואה את מפקד הבסיס וגם הרס"ר הולכים ביחד. האם הוא בורח?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 2

  כשחשוך בחוץ ואין אוטובוסים, יוסי ודני תמיד מסתובבים יחד. כרגע אין אוטובוסים, ויוסי הולך לבד לפארק. האם נכון שזה אור יום עכשיו?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 2

  חתול שלי בשם ג'ק מגרגר כשהוא מאושר ויושב במקום חמים. כרגע קר לג'ק.

  א. האם יתכן שהוא מגרגר עכשיו?

  ב. האם יתכן שהוא מאושר עכשיו?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 1

  כל מי שנמצא באי הג'ינג'ים הוא ג'ינג'י אלא אם הוא תייר. פגשתי שם מישהו בעל שיער ג'ינג'י. האם הוא בהכרח תושב מקומי?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 1

  כשאליס ואדית שותות תה יחד, מרי תמיד מצטרפת אליהן. אליס עכשיו שותה תה ומרי – לא. האם יתכן שאדית שותה תה עכשיו?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 1

  אבי תמיד דובר אמת, ובני תמיד משקר. האם קיימת שאלה שאפשר לשאול את שניהם, כך שהם יתנו תשובות זהות על השאלה הזאת?

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 2

  תייר הגיע לאי שגרים בו דוברי אמת ושקרנים. דוברי אמת תמיד אומרים אמת, ושקרנים תמיד משקרים. התייר מטייל ביחד עם המדריך המקומי, והם רואים איזה איכר עובד בשדה. התייר ביקש מהמדריך לברר האם האיש הזה הוא דובר אמת או שקרן. המדריך דיבר עם האיכר ואז אמר לתייר: "הוא אמר שהוא דובר אמת".

  א. מה ניתן להסיק מזה על האיכר?

  ב. מה ניתן להסיק על המדריך?

  נושאים:
  לוגיקה
  מקורות:
 • שאלה: רמת קושי: 2

  ביום הולדתה של אליס שואלים את החברים שלה בת כמה היא. הכובען המטורף אומר כי הגיל של אליס גדול מ-`11`, וחתול צ'שייר אומר כי הגיל שלה גדול מ-`10`. ידוע כי בדיוק אחד מהם טועה. בת כמה אליס עכשיו? נמקו!

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 2

  יום אחד הארי פוטר מצא מחברת מוזרה בה היו כתובים מאה המשפטים הבאים:

  "במחברת הזאת יש בדיוק משפט אחד שהוא שקר"

  "במחברת הזאת יש בדיוק שני משפטים שהם שקר"

  "במחברת הזאת יש בדיוק שלושה שהם שקר "

  ...

  "במחברת הזאת יש בדיוק מאה משפטים שהם שקר "

  האם יש במחברת הזאת משפטים שהם אמת, ואם כן, אז כמה? נמקו!

  נושאים:
  לוגיקה
 • שאלה: רמת קושי: 3

  יש חמישה קטעים של שרשרת שנקרעה, שלוש חוליות בכל קטע. משה רוצה לתקן את השרשרת. מהו המספרי המינימלי של חוליות שהוא צריך לפתוח ולסגור בחזרה כדי לאחד את כל הקטעים האלה ביחד?

  הערה: השרשרת אינה מעגלית!