יחידות מדידה

  • שאלה: רמת קושי: 1

    חותכים קובייה עם צלע של מטר אחד לקוביות עם צלע של סנטימטר אחד. אם נשים את כל הקוביות שהתקבלו בשורה, מה יהיה אורך השורה(בקילומטרים)?