אולימפיאדת בנו ארבל 2013 ז

 • שאלה: 1

  `a,b` הם שני מספרים טבעיים שונים. סכום המחלקים של כל אחד מהם שווה לאותו מספר טבעי `n`. מהו הערך הקטן ביותר האפשרי של `n`?

 • שאלה: 2

  למרים יש מטבעות של שני שקלים ושל 5 שקלים.

  אם היא תשלם רק במטבעות של 2 שקלים, יהיו חסרים לה 60 שקל לקניית 4 עוגות.

  אם היא תשלם רק במטבעות של 5 שקלים, יהיו חסרים לה 60 שקל לקניית 5 עוגות.

  בסה"כ חסרים לה 60 שקל לקניית 6 עוגות. כמה עולה עוגה?

 • שאלה: 3

  נתון ישר `l` ושתי נקודות `A,B` במרחקים שונים מהישר. מצאו על הישר את הנקודה `C` עבורה ההפרש בין אורכי הקטעים `AC,AB` הוא הגדול ביותר.

 • שאלה: 4

  הוכיחו שבתרגיל הכפל הבא נפלה טעות

  \(\times\underline{\begin{matrix} * & * & * & 2 & 7 \\ & & & * & * \end{matrix}}\)
  \(+\underline{\begin{matrix} * &* & * & * & * & 6 \\ *& *& *& *& * & \end{matrix}}\)
  \(\begin{matrix} * & * & * & * & 4 & 6 \end{matrix}\)

 • שאלה: 5

  באיזה שעה יש זווית 5 מעלות בין מחוגי השעון?

 • שאלה: 6

  כמה פתרונות במספרים טבעיים יש למשוואה `(2013 - x)(2013-y)=2013^2` ?