תרגילי מינק וחומרים נוספים מהאתר תשע"ט תרגיל 4 שאלה: 3

.נתון מצולע משוכלל בעל n קודקודים. חישבו את כמות המשולשים השונים (לא חופפים) שקודקודיהם מתלכדים עם קודקודי המצולע

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 6

נושאים:
קומבינטוריקה גאומטריה -> גאומטריה במישור -> משולשים -> חפיפת משולשים
מקורות:

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה