תרגילי מינק וחומרים נוספים מהאתר תשע"ט תרגיל 3 שאלה: 6

האם יש פתרון בטבעיים למשוואה `x^2 + 12 = y^3` כך ש

א. x זוגי (קל יותר)

ב. x אי זוגי

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 7

נושאים:
תורת המספרים אריתמטיקה -> חילוק עם שארית
מקורות:

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה