המספרים `1`, `2`, `3`, ..., `9` מחלוקים ל-`3` קבוצות. הוכיחו כי ישנה קבוצה בה מכפלת המספרים גדולה או שווה ל-`72`.

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 3

נושאים:
תורת המספרים קומבינטוריקה -> עקרון שובך היונים

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה