נתונים `11` מספרים בין `1` ל-`99`. הוכיחו כי יש בינם שניים שהפרש בינם קטן ממש מ-`10`.

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 2

נושאים:
קומבינטוריקה -> עקרון שובך היונים

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה