נתונות שתי מקביליות: `ABCD` ו-`A^'B^'C^'D^'`. נסמון את אמצע הקטע `A\A^'` דרך `A^″ `, אמצע הקטע `B\B^'` דרך `B^″ `, וכן הלאה. הוכיחו כי `A^″B^″ C^″ D^″ ` מקבילית.

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 4

נושאים:
גאומטריה -> ווקטורים

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה