תחרות הערים גרסה עיקרית תשמ"א (1980-1981) אביב י"א-י"ב שאלה: 4

ל- K חברים סיפרו באותו זמן K חדשות (לכל חבר חדשה אחת). הם מתחילים לטלפן זה לזה ולהתחלף בחדשות. כל שיחה נמשכת שעה אחת. תוך כמה זמן כל החברים יכולים לדעת את כל החדשות? התבונן במקרים: 
א. (5 נקודות) K=64 
ב. (10 נקודות) K=55 
ג. (12 נקודות) K=100 
א. אנג'אנס 


מקורות:

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה